Andre dokumenter

E/F Østerparks CVR nummer: 87094928

Nedenfor er der indsat links til en række relevante dokumenter og undersider:

Vedtægter og husorden

Vedtægter
Husorden

Regnskaber og budgetter

2019

Budget 2019

2018

Regnskab 2018
Budget 2018

2017

Regnskab 2017
Budget 2017

2016

Regnskab 2016

BVB Undersøgelser

BVB’s 1-års eftersyn – følgebrev
BVB’s 1-års eftersyn
BVB’s undersøgelse af vindspærreplader

Andet

Fordelingstal
Dom fra byretten angående garagesagen 22.01.2018
Bygningsforsikring fra 01.10.2012
Bygningsforsikring fra 01.10.2016
Bygningsforsikring fra 01.10.2019
Parkering
Navneskilt til postkasser i ejendommen
Oversigt over hvem der betaler hvad i ejendommen.
Håndtering af skader i forhold til ejendommens forsikring.
Energimærke for ejendommen fra 2017
YouSee priser fra 1/1-2018
YouSee priser fra 1/1-2021
PCB Analyse
Attest vedr. nedgravet olietank
BBR 01.03.16
Brandteknisk bygningsgennemgang forår 2015
Deklaration vedrørende byfornyelsestilskud
Dokumenter fra Københavns Kommune vedr. nedgravede olietanke
Driftsbudget og aktivitetsplan 2016-2025
Ejerlejlighedsfortegnelse
Skrivelse Kbh. Kommune vedr. 5 nedgravede olietanke
Nationalmuseet – Undersøgelser af vindspærre-plader
BVB 1-års eftersyn
Brev fra BVB 1-års eftersyn