Bestyrelse & Udvalg

Ajourført 05.11.2020.

Bestyrelse
Per Bille Højte (Formand)
Karsten Nygaard
Henrik Bøye Laursen
Kasper Theodor Sørensen
Ina Thorndahl

Al henvendelse til bestyrelsen og udvalgene bedes mailet til administrator: mt@swe.dk

Byggeudvalget
Irene Wittrup

Haveudvalget/Det sociale udvalg
Jeanet Saabye

Hjemmesideudvalget
Per Bille Højte

Vi mangler medlemmer i vores udvalg. Hvis du er interesseret i at blive medlem i et udvalg kan du kontakte vores administrator mt@swe.dk.

Hvis du er lejer skal vi bruge en fuldmagt fra lejlighedens ejer.