Andre dokumenter

E/F Østerparks CVR nummer: 87094928

Nedenfor er der indsat links til en række relevante dokumenter og undersider:

Vedtægter og husorden

Vedtægter
Husorden

Regnskaber og budgetter

2021

Budget 2021

2020

Regnskab 2020
Budget 2020

2019

Regnskab 2019
Budget 2019

2018

Regnskab 2018
Budget 2018

2017

Regnskab 2017
Budget 2017

2016

Regnskab 2016

BVB Undersøgelser

BVB’s 1-års eftersyn – følgebrev
BVB’s 1-års eftersyn
BVB’s undersøgelse af vindspærreplader

Andet

Prisliste for administrators ydelser
Varsling om påbud
Fordelingstal
Dom fra byretten angående garagesagen 22.01.2018
Bygningsforsikring fra 01.10.2012
Bygningsforsikring fra 01.10.2016
Bygningsforsikring fra 01.10.2019
Parkering
Navneskilt til postkasser i ejendommen
Oversigt over hvem der betaler hvad i ejendommen.
Håndtering af skader i forhold til ejendommens forsikring.
Energimærke for ejendommen fra 2017
YouSee priser fra 1/1-2018
YouSee priser fra 1/1-2021
PCB Analyse
Attest vedr. nedgravet olietank
BBR 01.03.16
Brandteknisk bygningsgennemgang forår 2015
Deklaration vedrørende byfornyelsestilskud
Dokumenter fra Københavns Kommune vedr. nedgravede olietanke
Driftsbudget og aktivitetsplan 2016-2025
Ejerlejlighedsfortegnelse
Skrivelse Kbh. Kommune vedr. 5 nedgravede olietanke
Nationalmuseet – Undersøgelser af vindspærre-plader
BVB 1-års eftersyn
Brev fra BVB 1-års eftersyn
BVB 5-års eftersyn
BVB 5-års eftersyn – sammenfatning
AI’s forundersøgelse foråret 2019
Videx 4000 GSM Døranlæg