ParkeringParking

Der er p.t. ingen ledige p-pladser til biler, men du kan blive skrevet på venteliste ved at kontakte administrator på mt@swe.dk.

Prisen for p-pladser (øvre dæk) er: Intern/ekstern 937,50/1.500 kr. pr. kvartal.
Prisen for garage (nedre dæk) er: Intern/ekstern 1.875/2.625 kr. pr. kvartal.

Desuden findes der MC pladser i nedre dæk:

Prisen for MC plads (nedre dæk) er: Intern/ekstern 937,50/1.312,50 kr. pr. kvartal.

Hertil kommer depositum for plads og nøgle samt administrationsgebyr til administrator og varmemester i forbindelse med genudlejning.At the moment there are no free parking spaces for cars, but you can be written up on the waiting list by contacting the administrator at mt@swe.dk.

The price for parking spaces (upper deck) is: Internal/external 937,50/1.500 kr. pr. quarter.
The price for a space in the garage (lower deck) is: Internal/external 1.875/2.625 kr. pr. quarter.

Furthermore there are motorcycle spaces in the garage (lower deck):

The price for for a motorcycle space (lower deck) is: Internal/external 937,50/1.312,50 kr. pr. quarter.

On top of that comes deposit for the space and keys, as well as administrative fees for the administrator and caretaker regarding the re-renting.