Beboerinfo d. 01/09-14

Entreprenøren har oplyst om ændrede tider for de sidste etaper. De nye tider er som følger:

OPGANG LEJLIGHED SAL START SLUT
213 Dør 1 og 2 St. – 5.sal Uge 41 Uge 45
213 Dør 1 og 2 6. – 10. sal Uge 43 Uge 47
215A Dør 2 og 3 Uge 35 Uge 39
215A Dør 3 og 4 1. – 5.sal Uge 35 Uge 43
215A Dør 3 og 4 6. – 10. sal Uge 37 Uge 45

Arbejdsplatformen vil blive stillet op en uge inden den angivne startdato. Den angivne slutdato er den dato håndværkerne er færdige. Herefter er der ca. 2-3 uge med kontrol og mangelafhjælpning.

Lige som vi skrev i sidste beboerinfo, har det endnu ikke været muligt for entreprenøren BNS at få en endelig leveringsplan for gavlelementerne, og BNS kan derfor stadig ikke oplyse om, hvornår køkkenvinduer i gavle vil blive udskiftet. Man er dog ved at skulle montere elementer på syd gavlen ved 215B fra denne uge og beboere i denne opgang (dør 4) vil snart få en 3-dages varsling herom.

Markiser på øst-facaden

Entreprenøren oplyser, at markiser skal demonteres midlertidigt i forbindelse med montering af altanpartier. Hvor beboere ikke har nedtaget denne, vil det blive gjort af BNS, og man vil efterfølgende modtage en faktura for dette arbejde. Vores vicevært Martin på telefon 3030 6620 kan oplyse om prisen herpå.

Færdiggørelse

Byggesagens teknikere har gennemgået 215B dør 3 og 4, efter BNS har færdigmeldt denne til aflevering. Teknikerne har fundet en del fejl og mangler, som skal udbedres inden du vil modtage en ibrugtagningsskrivelse. Fejl og mangler forventes afhjulpet indenfor maksimalt 14 dage.

Færdiggørelse – særligt for 215 B dør 1 og 2

215B dør 1 og 2 er forsinket ca.14 dage.

For st. -5. sal forventes følgende forløb:

Medio uge 36: BNS egenkontrol.

Primo uge 37: Færdigmelding til beboere med efterfølgende opfølgning på evt. kommentarer.

Ultimo uge 38: Gennemgang af BNS og Bygherres rådgiver hvor nøglen forhåbentlig afleveres retur samme uge.

For 6. – 10 sal forventes følgende forløb:

Medio uge 38: BNS egenkontrol.

Primo uge 39: Færdigmelding til beboer med efterfølgende opfølgning på evt. kommentarer.

Ultimo uge 40: Gennemgang af BNS og Bygherres rådgiver hvor nøglen forhåbentlig afleveres retur samme uge.

VELFAC vinduer og STM altanpartier

Får du problemer med dine vinduer og døre, kan du kontakte vores vicevært Martin på telefon 3030 6620. Bemærk, at det er vigtigt, at du ikke forsøger at lukke døre og vinduer i altanpartierne når friktionsbremsen er aktiveret (stang øverst på vinduesramme eller dørramme som aktiveres med dørgreb i ”lukket” stilling) – så bukker stangen og vinduet/døren bliver sværere at åbne efterfølgende.