Beboerinfo d. 26/09-14

Skader efter skybrud 31.08.2014 – Forsikring

Taksatoren fra forsikringsselskabet Tryg har besigtiget bygningen i denne uge (uge 39). Taksatoren har modtaget de skadesrapporter, der en udarbejdet på de berørte lejligheder. Taksator har meddelt, at der vil ligge en afgørelse fra Tryg omkring dækning af skader i den kommende uge. Herefter kan vi forhåbentlig komme videre med en egentlig udbedring af vandskaderne.

Når Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S har modtaget en tilbagemelding fra forsikringsselskabet Tryg, vil alle berørte beboere få besked.

Har du spørgsmål vedr. forsikringsforholdende kan du kontakte SWE, tlf. 3313 7800.

 Tidsplan

OBS – Omvarsling

Opgang 213 dør 1 og 2 har modtaget en varsling om opstart om ca. 14 dage. Entreprenøren har imidlertid behov for at ændre sin opstilling af arbejdsplatforme ved disse opgange. Ændringen har alene betydning for opstartstidspunkt for opgang 213 dør 1. Arbejdet ved 213 dør 1 vil først blive påbegyndt, når man har afsluttet de udvendige arbejder i 213 dør 2. Beboere i 213 dør 1 vil i dag fredag eller senest mandag i næste uge modtage en omvarsling fra BNS.

Som I har set, tager montering af gavlelementer en del tid og lidt længere end forventet af entreprenøren. BNS har derfor fortsat behov for at tilrette tidsplanen for gavle, men nu skulle den vist være sikker – vi er blevet lovet en tidsplan i den kommende uge.

Ibrugtagning

Som oplyst i sidste skrivelse, skulle beboere som har modtaget en ibrugtagnings­skrivelse modtage egen mangelliste retur i denne uge. Seneste melding er, at den er på vej, og vil fremkomme i starten af næste uge. Vi håber, at den vil give klarhed over, hvilke mangler som vi må acceptere, og hvilke vi ikke skal acceptere.