Beboerinfo d. 29/09-14

Hermed en opdatering til de beboere, der har været ramt af vandskader fra skybruddet den 30-31 august 2014.

Vi har fra bestyrelsens side godt kunne mærke, at mange har oplevet frustrationer i forbindelse med håndteringen af denne sag, og vi har derfor valgt at beskrive hændelsesforløbet, så alle forhåbentlig kan se, hvad der er sket i tiden fra hændelsen og til nu:

03.09.14 

Vandskader efter regnvand anmeldes til DSA (dansk system Assurance), der melder sagen videre til TRYG.

12.9.14 

SWE ringer og rykker DSA for at få sat turbo på sagen, og DSA kontakter Tryg-skadeafdeling/industri, der oplyser at de har en kollega på sagen.

16.9.14

SWE rykker igen og TRYG lover at sætte en anden medarbejder på sagen ASAP, da den anden medarbejder stadig ikke er kommet igang med denne.

 16.9.14

TRYG sætter taksator på sagen. SWE anmoder ham om at lave en aftale med vores vicevært ved forevisning af lejligheder i bygningen.

 17.9.14

TRYG sætter ekstern taksator på sagen.

 23.9.14

Gennemgår ekstern taksator sammen med repræsentant fra SWE og vores vicevært skaderne på ejendommen. Taksatoren vælger at overlade sagen til intern taksator i TRYG og giver besked om at der er tale om en større sag.

29.9.14

Vores vicevært Martin har i dag haft et møde på ejendommen med en ny taksator fra TRYG, som efter en ny gennemgang på ejendommen konstaterer, at TRYG har sovet i timen, og at man er en måned bagud i forhold til udbedring af skaderne. Vicevært bliver bekræftet i, at han ikke kunne have gjort noget andet, end det der er blevet gjort.

TRYG har meddelt, at de sætter deres egne håndværkere i gang med at udbedre skaderne på onsdag den 01.10.14, derudover melder TRYG, at alle berørte lejlighedsejere vil blive kontaktet senest i morgen den 30.9.14, hvor der bliver runddelt en skrivelse om, hvad der skal ske.

Håber at dette kan besvare nogle spørgsmål omkring håndteringen af skybrudssagen, og at vi hurtigst muligt herefter kan få styr på de ramte lejligheder.

mvh. Bestyrelsen EFØ.