Beboerinfo d. 23/08-14

Hermed en opdatering fra Byggeudvalget på facaderenoveringen i vores ejendom.

Vi bestræber os på at hænge infoskrivelser op hver uge i den kommende tid under byggesagen.

Entreprenøren har en god fremdrift vedr. montering af facade- og altanpartier. Beboere i 215A, dør 3 og 4, er varslet om en tidligere opstilling af platform, end det var forventet i den tidligere uddelte tidsplan.

Det har endnu ikke været muligt for entreprenøren BNS at få en endelig leveringsplan for gavlelementerne og BNS kan derfor pt. ikke oplyse om, hvornår køkkenvinduer i gavle vil blive udskiftet.

Markiser på øst-facaden

Entreprenøren oplyser, at markiser skal demonteres midlertidigt i forbindelse med montering af altanpartier. Vi har efterlyst prisen på en de- og genmontering fra BNS, i de tilfælde hvor beboerne ikke selv kan udføre dette arbejde. I kan kontakte vores vicevært Martin på telefon 30 30 66 20 i starten af næste uge, for at høre om pris, hvis man ønsker at BNS skal nedtage denne.

Færdiggørelse

215A, dør 2 og 213 dør 3 er nu gennemgået af entreprenøren og byggesagens teknikere. Mangler er stort set færdige, men entreprenøren afventer, at serviceteknikere fra vinduesleverandøren VELFAC og altanpartileverandøren STM skal komme og lave de sidste mangler vedr. døre og vinduer i slutningen af denne måned – derefter vil alle få udleveret en ibrugtagningsskrivelse.

Beboere i 215B dør 3 og 4 har nu haft mulighed for at kommentere arbejdet og BNS er i gang med at udbedre disse påpegede mangler. Der er en afsluttende gennemgang af entreprenøren og byggesagens teknikere i midten af næste uge, hvorefter man gerne skulle modtage en ibrugtagningsskrivelse.

VELFAC vinduer og STM altanpartier

Får du problemer med dine vinduer og døre så kontakt Martin på telefon 30 30 66 20. Bemærk at det er vigtigt, at du ikke forsøger at lukke døre og vinduer i altanpartierne når friktionsbremsen er aktiveret (stang øverst på vinduesramme eller dørramme som aktiveres med dørgreb i ”lukket” stilling) – så bukker stangen og vinduet/døren bliver sværere at åbne efterfølgende.

Byggeudvalget

Der er møde i byggeudvalget med deltagelse af vores rådgivere fra T2 og SWE på mandag. I den kommende uge vil alle modtage en skrivelse fra byggeudvalget i deres postkasse vedr. byggesagen.

Afslutningsvis vil vi gerne minde om, at vi mangler medlemmer til byggeudvalget.

Hvis du har lyst til at gøre en indsats i byggeudvalget, kan du skrive en mail til Rikke Pedersen i SWE på rp@swe.dk.

Hvis du som lejer ønsker at deltage i udvalget, kræver det en fuldmagt fra lejlighedens ejer.