Beboerinformation d 12/2-2018

MgO Sagen
Vi forventer at kunne starte en process op mht. udskiftning af MgO pladerne. Vi vil
orientere nærmere herom på den kommende generalforsamling.

Sag om garageanlæg
Nu foreligger byrettens dom, og bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet.
Dommen er til orientering lagt op på hjemmesiden under ”Diverse”:
Dom.pdf
Modparten har valgt ikke at anke så retsafgørelsen er dermed endelig.
Bestyrelsen vil tage stilling til, hvilken betydning denne sag har for Ejerforeningen,
og orientere herom på den kommende generalforsamling.
For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at det er aftalt, at SWE ikke besvarer
henvendelser om sagen eller dommen.

Skift af fjernvarmelevering
Tidsplanen er desværre blevet meget overskredet, men Martin sørger for at holde
HOFOR i ørerne.
Det er også dette stadigt pågående arbejde der gør at vandtemperaturen er mere
ustabil end den plejer at være. Dette er altså et midlertidigt problem.

Klaprende gavlplader
I stormvejr har vi nogle gavlplader der klaprer til stor gene for flere beboere. Vi vil
forsøge at indsætte nogle kiler for at afhjælpe problemet.

Renovering af elevatorer
Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på gennemgående renovering af elevatorerne,
så der kan afsættes penge til dette på næste års budget.

Port
Vi har nu fået tilladelse til at sætte en port op.
Vi har fået lavet en tegning på en port der flugter med nabobygningernes tag. Vi vil
også få lavet en tegning på en lavere og formentlig noget billigere port, og tage det
til afstemning på generalforsamlingen, hvilken løsning vi foretrækker.

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 6. marts.