Beboerinformation d 12/6-2017

Beboerinfo, juni 2017, EF Østerpark

Generalforsamling
Tak for en god generalforsamling i en konstruktiv tone.

Vi forventer at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling på den anden side af sommerferien, hvor vi blandt andet skal tale udskiftning af MGO-pladerne.

Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig på ny efter generalforsamlingen:
Formand, Per Højte
Næstformand, Karsten Nygaard

Resterende bestyrelsesmedlemmer:
Elisabeth Kjær
Bo Sørensen
Birgitte Dam

Syn og skøn (to sager)
Vi afventer stadig nyt vedr. syn og skøn på de hvide plader samt MGO-pladerne. Vi håber på nyt inden sommerferien.

Gavlplader der banker
Vi har fået undersøgt nogle af de store gavlplader (dem mod nord i 215B), da en beboer gjorde os opmærksom på, at der var en der bankede i vind. Hvis der er andre, der hører fra gavlene, må I meget gerne give bestyrelsen besked, så vi kan få det undersøgt.

1-års gennemgang
Vi har stadig lidt svært ved at få BNS i tale vedr. 1-års gennemgangen og både de udvendige og indvendige mangler. Der kommer info ud til alle, så snart der er nyt.

Træffetider for STØV
STØV har fortsat træffetider den første tirsdag i måneden kl. 16.00-16.30. Martin er at finde i varmecentralen ved siden af vaskekælderen.

Beboerhenvendelser til SWE
Vi har hørt fra flere af jer ang. lange svartider fra SWE. Vi har aftalt med dem, at fremover vil der kun være en svartid på 3-5 hverdage. Hvis noget haster, opfordres I til at ringe derind på tlf.: 33 13 78 00

Nyt tag
Vi har netop underskrevet aftalen vedr. nyt tag på ejendommen – det trænger virkelig. Arbejdet forventer at starte i uge 35 og der vil komme mere info, så snart vi ved mere.

Brug af emhætter
Vi har fået flere henvendelser fra beboere, der kan høre, at nogle har installeret en emhætte med motor. Der må ikke tilsluttes emhætter til centralsystemet, da denne vil ødelægge det sug, der laves af en fælles blæser i kælderen. Hvis man tilslutter en emhætte, går det herfor ud over alle andre beboer. Det er derfor ikke tilladt og såfremt du har en sådan installeret, bedes du nedtage denne.