Beboerinformation d 13/2-2017Beboerinformation d 13/2-2017

Beboerinfo, februar 2017, EF Østerpark

Et års gennemgang
BNS har endnu ikke afsluttet gennemgangen af de indvendige mangler. Vi har netop rykket BNS for et svar på, hvornår de afslutter deres indvendige arbejde. Husk i øvrigt, at der er frist den 15. februar 2017 for at melde tilbage på Martin Bidstrups skrivelse af 27. januar 2017 vedr., om de konstaterede mangler i jeres lejligheder er blevet udbedret af BNS.

Storm
Bestyrelsen har i samarbejde med vores rådgivere besluttet, at indsende en haste syn og skøns begæring til voldgiftsretten vedr. den nedfaldne facadeplade mellem jul og nytår. Forhåbentlig kan skønssagen finde sted indenfor en måned. Skønsmanden skal blandt andet undersøge, om der er risiko for, at andre plader kan falde ned.

Som I ved, kan I benytte trappen ved tanken til at komme ind i 213. I samarbejde med rådgiverne har bestyrelsen besluttet, at indkørslen til vores grund og dørene spærres af, hvis der varsles stærk storm. Dermed må I benytte trappen ved tanken og anvende kælderen til at få adgang til 215A og B. Der vil blive opsat skrivelser om dette. Den nye procedure vil være gældende indtil vi har et resultat af skønsmandens undersøgelser.

MGO sagen
Vi forventer, at der afholdes en skønsforretning i sagen i marts måned, hvor en skønsmand vil besigtige ejendommen.

John Lademann sagen
Københavns byret har afsagt dom i retssagen mod John Lademann. EFØ har fået tilkendt, at John Lademann skal tilbagebetale en større mængde penge til foreningen, samt dække sagens omkostninger. John Lademann har ikke valgt at anke dommen. Bestyrelsen har i samråd med vores rådgivende advokat fundet dommen tilfredsstillende, og sagen lukkes derfor her.

Indbrud i parkeringskælderen
Siden indgangen til 2017 har der desværre været indbrud i parkeringskælderen to gange. Bestyrelsen er meget opmærksom på dette problem og forsøger nu at tage foranstaltninger for fremtidigt at kunne forbygge indbrud i parkeringskælderen. Helt konkret er følgende tiltag igangsat:
– Lukketiden for den automatiske port er blevet nedsat, således at uvedkommende får svære ved at komme ind denne vej.
– Der er igangsat undersøgelse vedr. muligheden for at opsætning af overvågning og evt. abonnements løsning i forhold til en sikkerhedsvagt.
– Løsning i forhold til at få gennemgået chip-nøglerne således at det sikres, at ingen uvedkommende er i besiddelse af en aktiv chip-nøgle.
– Indgangsdørene til parkeringskælderen er blevet gennemgået, og ordnet således at alle døre lukker og låser korrekt.