Beboerinformation d 14/1-15

Den 14.1.2015
Kære alle,

Hermed en kort beboerinformation fra byggeudvalget.

Tidsplan
Vi håber, at byggesagen kan afsluttes primo februar. Dette er under forudsætning af, at vejret holder.

Vedr. aflevering er etape 7 (213 dør 2) færdigmeldt umiddelbart inden jul. Vi afventer mangellister fra BNS og forventer at tilbagesende disse til beboerne med brugervejledning slut denne uge. Der henstår herefter alene aflevering af etape 8 (213 dør 1).

OBS! Såfremt du har mangler, som ikke er udbedret, skal du som tidligere nævnt kontakte vores vicevært Martin Bidstrup, Støv & Co pr. mail på mail@stoevogco.dk., senest den 15. januar 2015, men gerne allerede nu. Så vil du blive noteret på en opfølgningsliste med bemærkning om hvilke mangler der er tale om – Husk at notere evt. kontakttelefonnummer. Bemærk, at har du mangler og undlader du at gøre opmærksom herpå, vil du miste din ret til udbedring af evt. synlige mangler.

Mvh

Byggeudvalget