Beboerinformation d 14/12-14

Kære alle,

Hermed beboerinformation fra byggeudvalget.

Tidsplan
Som følge af blæst og regn er der nu så mange vejrligsdage, at tidspunkt for afslutning af byggesagen er rykket til starten af februar næste år.

For at sikre ro og fred hen over julen, er rådgiverne blevet enige med BNS om at der ikke arbejdes i juleferien – Sidste arbejdsdag for BNS er derfor fredag den 19. december 2014 og første arbejdsdag i det nye år er mandag den 5. januar.

For boliger i 213 dør 1, oplyser BNS, at igangværende arbejder i værelser vil være afsluttet inden jul og at støvvæg er nedtaget og arbejdsområdet rengjort. Afhjælpning af evt. mangler på arbejder i værelserne vil først blive udført i det nye år. Ligeledes vil udskiftning af altanpartier først påbegyndes i det nye år. I vil således ikke være belastet af støvvægge eller manglende radiatorvarme i juleferien.

Ud over arbejder i 213 dør 1, vil der i det nye år fortsat arbejdes på at færdiggøre gavle.

Stade
I skemaet nedenfor er angivet stade pr. d.d. for arbejder i boligerne. Som det fremgår, er der foretaget mangelafhjælpning og udlevering af ibrugtagningsskrivelse for stort set alle opgange.

OBS! Såfremt du har mangler, som ikke er udbedret, skal du kontakte vores vicevært Martin Bidstrup, Støv & Co pr. mail på mail@stoevogco.dk., senest den 15. januar 2015, men gerne allerede nu. Så vil du blive noteret på en opfølgningsliste med bemærkning om hvilke mangler der er tale om – Husk at notere evt. kontakttelefonnummer. Bemærk, at har du mangler og undlader du at gøre opmærksom herpå, vil du miste din ret til udbedring af evt. synlige mangler.

Opgang Dør Stade
213 4 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret
3 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret
2 BNS har færdigmeldt boliger og beboerkommentar afventes
1 Under udførelse

11. sal BNS har færdigmeldt indvendige arbejder og beboerkommentar afventes
215A 4 Afsluttet vedr. facade – Ibrugtagningsskrivelse udleveret
Dog pågår mangeludbedring St. og 10.sal samt generelt arbejder vedr. gavlvinduer.
3 Afsluttet – Ibrugtagningsskrivelse og nøgle udleveret
2 Afsluttet – Ibrugtagningsskrivelse og nøgle udleveret
1 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret
11. sal BNS har færdigmeldt indvendige arbejder og beboerkommentar afventes
215B 1 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret
2 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle returneret
3 St. – 2. sal: Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret
3. – 9. sal: BNS har færdigmeldt boliger og mangellister er returneret. Nøgler er overdraget til Tryg som forestår igangværende afhjælpning af vandskader.
10. sal: Mangelafhjælpning afventer færdiggørelse af vandskade ved Tryg
4 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret samt mangelliste returneret

Adgangsforhold
Som følge af igangværende arbejder på gavl ved tankstationen, er adgangsforholdene ændret. Således skal alle beboere benytte adgang via gavl opgang 213. Beboere fra 215A og 215B kan bruge såvel kælder som hovedindgangsdøre via hovedindgang i 213. BNS har ophængt opslag med adgangsveje indtegnet.

Cykler ved tankstation
Idet der udføres arbejder ved gavl ved tankstationen, er det vigtig at I ikke stiller cykler her, men i stedet bruger den cykelparkering, som er etableret på parkeringsdækket.

11.sal Færdigmeldes denne uge.