Beboerinformation d. 15/7-2016Beboerinformation d. 15/7-2016

1 års gennemgang af byggeriet
Der blev afholdt et møde mellem vores rådgivere og BNS den 11. juli 2016 vedr. 1 års gennemgangen. Vi forventer, at udsende en varsling til de beboere, som har indmeldt fejl og mangler medio august. I midten af september vil BNS forhåbentlig udbedre manglerne i de enkelte lejligheder.

Skimmel på 10 og 11 sal
Bestyrelsen har modtaget den endelige skimmelrapport fra skønsmanden. SWE har udsendt den til de berørte lejligheder. Vores rådgivere har på baggrund af rapporten stillet nogle opklarende spørgsmål til skønsmanden. Når svarene foreligger, vil vi orientere om resultatet.

Internet og TV
En beboer har igangsat en undersøgelse vedr. mulighederne for, at vi kan få billigere internet/tv. Vi afventer spændt resultatet af undersøgelsen.

Husorden
Der har været eksempler på, at nogle beboere i ejendommen spiller høj musik om aftenen til gene for deres naboer. Der har også været eksempler på, at hunde har gøet i længere tid. Vi har nedenfor indsat nogle relevante afsnit fra vores husorden, som ligger på vores hjemmeside.

§ 3.
Husdyr må holdes, såfremt de ikke er til gene for ejendommens øvrige beboere bl.a. ved støj, lugt og forurening. Hunde skal føres i snor og må ikke luftes på ejendommens område. Hunde må ikke medtages i vaskekælderen. Fodring af fugle og vilde katte er under enhver form forbudt.

§ 8.
Musikudfoldelse skal ske under sådanne former, at naboer ikke generes og må ikke ske for åbne vinduer eller altandøre. I aften- og nattetimer må der kun spilles absolut dæmpet.
Hamren og banken samt brug af boremaskine er på hverdage forbudt i tidsrummet fra kl. 19.30 til kl. 08.00.
På lørdage må sådanne aktiviteter kun ske mellem kl. 10.00 og kl. 17.00.
På søn- og helligdage må sådanne aktiviteter slet ikke finde sted.

Der har været eksempler på beboere, der har efterladt storskrald i indkørslen til ejendommen. I § 6 fremgår det, at større affald / storskrald skal opbevares af beboerne indtil der ved opslag orienteres om afhentning.

Næste bestyrelsesmøde og diverse
Afholdes den 1. september 2016
Beboerinformationen uploades også på vores hjemmeside www.osterpark.dk.
Vi har også en Facebook gruppe:
https://www.facebook.com/groups/osterpark/
Rigtig god sommer.