Beboerinformation d 17/12-2017

Nedfaldende facadeplader
Vi afventer stadig Syn & Skønsrapport.

BNS mangler
BNS svarer ikke længere på vores henvendelser. Vi vil derfor høre med vores advokat om mangeludbedringen kan indgå som krav i voldgiftssagen omkring MgO pladerne.

Sag om garageanlæg
Sagen har nu været for byretten og vi forventer en domsafsigelse i slutningen af januar. Der er en risiko for at sagen bliver anket uanset sagens udfald.

Skift af fjernvarmelevering
De gravemaskiner mv. der kan ses på grunden har at gøre med udskiftningen af fjernvarmelevering. Arbejdet forløber efter tidsplanen.

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 6. februar.