Beboerinformation d 17/6 -15Beboerinformation d 17/6 -15

Beboerinformation fra bestyrelsesmødet d. 21.5, E/F Østerpark

Ny bestyrelse og konstituering
Nicolaj D. Bossen fortsætter som formand, lige så vel som Magnus J. Hansen fortsætter som næstformand. De resterende bestyrelsesmedlemmer består af Bo Sørensen, Karsten Nygaard og Birgitte Dam. Vi har fået to nye suppleanter: Rasmus A. Kristiansen og Ina Thorndal.

Brandteknisk rapport
Der er blevet lavet en brandteknisk rapport og gennemgang af bygningerne. I relation hertil vil bestyrelsen gerne indskærpe brugen af reposer, trapper, gange og kælder til opbevaring, da det er ikke tilladt jf. foreningens husorden §5. Dertil har vi for nylig haft en brand i bygningen. Alle bedes respektere dette forhold, da det kan få alvorlige konsekvenser for eventuelt implicerede beboere, hvis disse ikke kan komme ud af bygningerne ved brand pga. diverse opbevarede sager.

Proces for registrering af kælderrum
I løbet af juni måned vil alle lejligheder modtage en seddel med kælderregistrering. I bedes udfylde denne med jeres lejlighedsadresse og -nummer samt jeres kælderrumsnumre (både sort og rødt) og returnere til Martin (STØV). Herefter vil Martin (STØV) udarbejde en oversigt over tilbagemeldingerne. I bedes bemærke tidsfristen på det omdelte papir, som der er indsat et link til nedenfor:
https://osterpark.dk/wp-content/uploads/2015/06/Kælderregistrering-sommeren-15-Østerpark.docx

Grønne områder
På mødet blev to tilbud på genetablering af vores grønne området drøftet. Begge var meget ambitiøse og omkostningsfulde, hvorfor der var enighed om, at Martin (STØV) skal udforme et oplæg vedr. prioritering af tømredele (store ting) og dermed afvente gartnerdelen. Dette var der særlig enighed om, da diverse tømrearbejde efter genetablering af grønne områder kan skade den nye ’have’. Der vil dog blive lavet en mere midlertidig forskønnelse af de grønne områder – særligt ved indgangen fra Jagtvej.

Byggesagen
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en beboer ang. isatte vinduer og hvorvidt disse er af energiklasse C eller B. Bestyrelsen er ved at undersøge, hvorvidt dette er i overensstemmelse med entreprisekontrakten og har taget kontakt til en ekstern teknisk rådgiver til at undersøge forholdene nærmere.