Beboerinformation d 1/8-2018

Kælderregistrering
Alle beboere har fået en skrivelse ud fra Rikke ved SWE. Denne skal bidrage til endeligt overblik over kælderrum og hvilke lejligheder de enkelte hører til. Såfremt den information vi har på jer, og som fremgår af Rikkes brev, er korrekt, skal I ikke fortage jer noget. Hvis der er en diskrepans mellem informationerne i brevet og realiteterne, skal I skrive til Rikke inden d. 20.8.2018.

P-anlægget
Vi har fri pladser i p-kælderen og ikke nogen på ventelisten, hvorfor bestyrelsen i den nærmeste fremtid vil reklamere for dette.
Det er derudover blevet besluttet, at såfremt man er på venteliste til en plads og ikke svarer på en tilbudt plads inden for en måned, bliver man taget af ventelisten (gælder både ovenpå og i kælder). Dette også for at nedbringe ekstraarbejde for SWE.

Varmecentral er afleveret
Arbejdet med varmecentralen er færdigt og Martin har været den igennem. Der blev konstateret få fejl og mangler, som bliver udbedret snarest.

Elevatorer
Der er fortsat store problemer med elevatorerne. Særligt i 213 og 215A. Vi er ved at indhente tilbud fra forskellige elevatorfirmaer, hvorefter vi forventer, at kunne starte udskiftningerne (jf. tidligere beboerinfo).
Mht. den defekte knap i 215B, så er denne bestilt og fejlen bør være udbedret ultimo juni.

Uno X
Vi afventer besked fra Uno X’s advokater, hvorfor der ikke er noget nyt i sagen herom. Så snart der er ryk i processen, får I besked.

Status på udbedring af mangler (igen)
I løbet af august-september vil de beboere, der har angivet, at der stadig er indvendige mangler få en skrivelse ud. Heri bedes I angive, hvorvidt manglerne stadig er aktuelle, så vi har et overblik over, hvilke vi skal lade indgå i sagen mod BNS.

Næste bestyrelsesmøde
D. 9. august 2018 kl. 16.30