Beboerinformation d 19/1-2017Beboerinformation d 19/1-2017

Allerførst, vi håber, at alle har haft en rigtig dejlig jul og kom godt ind i det nye år. Godt nytår.

Et års gennemgang
BNS udbedrede mangler fra den 9 til den 11. januar 2017. Desværre kunne de ikke overholde deres egen tidsplan, hvilket er meget kritisabelt. BNS har meddelt bestyrelsen, at de formentlig vil besøge de lejligheder, som de ikke nåede tirsdag – onsdag i uge 4. De pågældende lejligheder bliver varslet særskilt af BNS.

Parkering på ejendommen
Vi har fortsat rigtig mange problemer med folk, der parkerer på ejendommen og vores græsplæne. Vi skal igen understrege, at dette ikke er tilladt. Det er bl.a. rigtig vigtigt at indgangen fra Jagtvej holdes fri, da det er indkørsel for eventuelle udrykningskøretøjer, hvis der skulle ske noget med en beboer eller ejendommen. Endvidere får vi ikke hentet skrald, hvis der holder nogen i indkørslen. I bedes alle, endnu en gang, om at hjælpe med til, at ovenstående overholdes.

Københavns Kommune har endnu ikke afsluttet behandlingen af vores ansøgning af at opsætte en port til ejendommen.

Storskrald
Vi har fået mulighed for permanente storskraldscontainer på ejendommen. De står ved de øvrige containere. Vi får derfor ikke længere en storskraldscontainer hver 2. mdr.

Storm
Vores rådgivende ingeniør har undersøgt, hvorfor den hvide facadeplade faldt ned under stormen mellem jul og nytår. Der kan skyldes, at overfladen på pladen ikke er blevet rengjort tilstrækkeligt før limningen. En anden forklaring kan være, at der er blevet anvendt et ikke egnet klæbningsmiddel. Bestyrelsen vil formentlig få iværksat nogle trykprøvningstests af nogle af de øvrige plader på ejendommen. Endvidere vil bestyrelsen gå i dialog med vores entrepriseadvokat, om de videre skridt i sagen.

Der er blevet opsat en trappe ved tanken til 213, som frit kan benyttes.

Generalforsamling
Næste generalforsamling bliver torsdag den 6. april 2017 klokken 18:00. I vil få en dagsorden og indkaldelse ud, når vi nærmer os.

YouSee
Den 1. januar 2017 steg YouSee’s grundpakke fra 168,43 til 178,06 kr. pr. måned. SWE fakturerede jer for den gamle pris i januar betalingen. De vil foretage en efterregulering, når de opkræver betalingen for februar måned.

Indbrud i biler i parkeringskælderen
Natten til den 11. januar 2017 var der indbrud i flere biler i parkeringskælderen. Endvidere blev der udøvet hærværk. Sagen er blevet meldt til politiet, som optog rapport. Det vil blive undersøgt om der kan gøres mere for at forhindre uvedkommende i at komme ind. F.eks. vil det blive undersøgt, om den tid det tager for porten at lukke kan minimeres.