Beboerinformation d. 19/11-14

Kære alle,

Hermed beboerinformation fra byggeudvalget.

Tidsplan – BNS er nu påbegyndt sidste etape på arbejderne i vore boliger
Entreprenøren har nu opstillet arbejdsplatform ud for 213 dør 1, som er den sidste etape som involverer jeres lejligheder. BNS vil gøre alt for at arbejderne kan blive afsluttet inden Jul – dette kræver dog, at vi undgår regn og blæst, så facadeelementerne kan blive udskiftet hurtigst muligt.
Montering af gavlelementer på sydgavlen af 213 vil fortsætte et stykke ind i det nye år. Således forventes disse arbejder først at være afsluttet i slutningen af Januar 2015.

Arbejder den 22, 23, 29, 30. december samt 2. januar

Entreprenøren forventer, at udføre byggearbejder på gavle samt indvendige arbejder i opgang 213, dør 1 i dagene 22., 23. og 29. 30. december samt 2. januar. Berørte boliger vil blive orienteret nærmere.

Stade

213 dør 4 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret
dør 3 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret
dør 2 BNS udfører egenkontrol denne uge
dør 1 BNS har netop påbegyndt arbejder for denne opgangsdør

215A dør 4 Afsluttet vedr. facade – Ibrugtagningsskrivelse udleveret
( Dog pågår mangeludbedring St., 2., 5- og 10.sal )
Arbejder vedr. gavlvindue pågår.
dør 3 Afsluttet – Ibrugtagningsskrivelse og nøgle udleveret
(Dog pågår mangeludbedring 4.- og 7.sal)
dør 2 Afsluttet – Ibrugtagningsskrivelse og nøgle udleveret
dør 1 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret

215B dør 1 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret
(Dog mangler vinduesglasudskiftning 7.- og 10.sal)
dør 2 Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle returneret
(Dog mangler vinduesglasudskiftning 8.sal)
dør 3 St. – 2. sal: Afsluttet. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret og nøgle samt mangelliste returneret
3. – 9. sal: BNS har færdigmeldt boliger og mangellister er returneret. Nøgler er overdraget til Tryg som forestår igangværende afhjælpning af vandskader.
10. sal: Mangelafhjælpning afventer færdiggørelse af vandskade ved Tryg
dør 4 Afsluttet vedr. facade. Ibrugtagningsskrivelse og brugervejledning udleveret samt mangelliste returneret
(Dog pågår mangeludbedring st., 2., 5- og 10.sal)
Arbejder vedr. gavlvindue pågår.

Svarer denne opgørelse ikke til dine egne registreringer, kontakt venligst vores vicevært Martin Bidstrup, Støv & Co. på tlf. 30 30 66 20 eller på mail, mail@stoevogco.dk.