Beboerinformation d. 21/09-2016Beboerinformation d. 21/09-2016

Beboerinfo, september 2016, EF Østerpark

Et års gennemgang:
Der bliver ikke udbedret syn og mangler i september, selvom dette var antydet i forrige beboerinfo. Vi gør alt, hvad vi kan for at varsle i god tid, men syn og mangler er forsinket. Vi håber, at vi kan få BNS til at udbedre manglerne. Hvis de ikke udbedres vil vi fastholde, at der er tale om mangler. Det eneste skridt vi kan tage for at få manglerne udbedret vil være at indkalde til en syn og skønsforretning. Bestyrelsen vil holde jer orienteret i sagen.

Bygningsforsikring:
Vores forsikring stiger med ca. 100.000 fra per. 01/10. Dette skyldes, at vi har haft rigtig mange skader siden 2011 og har fået udbetalt langt mere ift. hvad vi har betalt i præmie. Vores forsikringsmæglere har undersøgt markedet og er stadig i gang med det, for at vi kan være sikre på, at vi har den bedste og billigste forsikring. Med i de 100.000 er dog en forsikring af garagebygningen, som ikke har været forsikret hidtil. Dertil har vi også fået slettet den klausul der var i vores forsikring omkring skybrud.

Svineri på fællesarealer:
På fællesarealerne smides der dåser og der urineres op af vægge mv. Der er begyndt at være meget aktivitet på fællesarealerne/parkerings områderne med folk, som ikke hører til EFØ. Vi er derfor ved at undersøge, hvad det koster og om det er muligt at sætte et videokamera op. På denne måde håber vi også på, at vi kommer problemerne med skrald på vores fællesarealer til livs.

Kælder registrering:
Der er blevet sendt skrivelser ud til jer, der ikke har udfyldt sedlerne omkring kælderregistrering. Der var frist for indlevering til Martin (Støv) eller Rikke (SWE) d. 20.09.16. Hvis ikke I har gjort det må I gerne aflevere sedlen hurtigst muligt.

Revisor:
Efter generalforsamlingen har vi undersøgt priser for revisorer. BDO (vores nuværende revisor) har givet os en billigere pris. Vi har derfor besluttet, at vi beholder dem. Vi spurgte to andre firmaer, hvoraf det ene var til samme pris, mens det andet revisionsfirma var væsentlig dyrere.

Cykelparkering:
Det er blevet sat to ekstra stativer op. Vi håber nu, at der er ved at være plads til alle cyklerne.