Beboerinformation d 23/2-2019

Kælderrum
Et stort og omfattende arbejde med registrering af kælderrum er nu afsluttet.
Der vil blive sat nye skilte på alle kælderrum med adresser & lejlighedsnumre.

Elevatorer
Renovering:
Alt smedearbejde i alle tre elevator er nu afsluttet. Næste skridt er nye wirer.
Dette vil tage en dag for hver elevator. Vi bestræber os på at lave et opslag på arbejderne ca. 5 dage før arbejdet skal udføres.
Den store el-del er mere omfattende og vil kræve vores tålmodighed i op til 3 uger pr. elevator.
Opstart og tid for denne del samt opslag herom falder ca.10 dage før arbejdets udførelse.

MGO
Vi arbejder stadig på højtryk for at få løst sagen bedst muligt. Vi afventer endnu svar fra advokaterne omkring et muligt forlig.
Mere info: Så snart vi har nyt.

Døre til kælder
Der vil blive sat nye sikkerhedsdøre (stål i døre & karme) i ved alle opgangene til kælder samt udefra ved varmecentralen. Disse døre er mere sikre end de nuværende – fx mod brand.

Parkering
Da vi flere gange ikke har fået afhentet affald, pga. parkerede biler i indgangen fra Jagtvej,
samt har modtaget en del klager over at uvedkommende parkere på private p-pladser i kælder og på tag, har vi skrevet kontrakt med APCOA. Det er et P-selskab, der vil opkræve afgift for ulovlig parkering. Der vil i nær fremtid blive sat P-skilte op på vores grund. Mere info følger.

Vaskeri
I fremtiden vil dem, der bruger vaskeriet, blive afregnet for deres forbrug hver md.
Dette vil ske over fællesudgifterne. Info for hvornår det starter, brugervejledning mm.

Dato for Generalforsamlingen
Torsdag 11/4-19 kl. 18.00

Næste bestyrelsesmøde
19. marts 2019 kl. 16.30