Beboerinformation d 23/8-2017

Beboerinfo, august 2017, EF Østerpark

Nedfaldende facadeplader
Vi har fået opsat en permanent afdækning omkring ejendommens indgange.
Denne afdækning skal sikre at vi alle kan færdes uden risiko for at blive ramt
hvis flere facadeplader skulle falde ned. Hvornår facadepladerne bliver skiftet

afhænger af resultatet af syn og skøn sagen. Vi beder alle respekterer tape-
afspærringen, og undlade at færdes på græsset.

Den syn og skøns ansvarlige er i forbindelse med sin nye arbejdsplads
desværre blevet inhabil sagen vedr. de løse facadeplader. Dette betyder, at
der nu skal en ny mand på sagen. Bestyrelsen har instrueret rådgivende
advokat om at forsøge at skynde sagen, som også er klassificeret som en
haste-sag. Dette betyder, at der endnu ikke er kommet en syn og skøn
rapport.

MgO sagen
Alle nødvendige prøver er blevet lavet. Vi afventer syn og skønsrapporten.

BNS mangler
BNS har anerkendt enkelte udvendige mangler, men der er stadig strid om en
række indvendige + udvendige mangler. Vi har ansat COWI til at rådgive os og
håndterer det videre forløb i sagen.
Det er muligt, at COWI og Martin fra STØV kommer rundt i nogle lejligheder,
for at fotodokumentere på ny. Det drejer sig om følgende lejligheder:
213, st., dør 3 215A, st., dør 2 215B, st., dør 2
213, 1, dør 2+3 215A, 1, dør 2+3
213, 2, dør 2+3+4 215B, 2, dør 4
213, 3, dør 3 215A, 3, dør 1+3 215B, 3, dør 4
215A, 4, dør 1+4 215B, 4, dør 4
213, 5, dør 2+3 215A, 5, dør 2 215B, 5, dør 1
213, 6, dør 1+3 215A, 6, dør 1+4
213, 7, dør 1+2 215A, 7, dør 3 215B, 7, dør 2
213, 8, dør 1+3
213, 9, dør 2 215A, 9, dør 3 215B, 9, dør 1
215A, 10, dør 4 215B, 10, dør 2+3
215A, 11 215B, 11

Hvis du mener, at din lejlighed har mangler og du gerne vil på listen, men ikke
er det, kan du sende SWE en mail.

Kælderrum
Der er stadig beboere, som ikke har redegjort for deres kælderrum. Vi minder
om, at generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at skaffe adgang til
uregistrerede kælderrum, og opfordrer derfor beboere til, som ikke har oplyst
deres kælderrumsnummer, at kontakte SWE og få dette bragt i orden.

Brug af emhætter
Vi har fået flere henvendelser fra beboere, der kan høre, at nogle har
installeret en emhætte med motor. Der må ikke tilsluttes emhætter til
centralsystemet, da denne vil ødelægge det sug, der laves af en fælles blæser i
kælderen. Hvis man tilslutter en emhætte, går det herfor ud over alle andre
beboer. Det er derfor ikke tilladt og såfremt du har en sådan installeret, bedes
du nedtage denne.

Nyt tag
Arbejdet med det nye tag er blevet forsinket. Arbejdet forventes nu at starte i
november. Der vil komme mere info, så snart vi ved mere.

Dørtelefoner og overvågning
Der kommer ikke til at være penge til dette i indeværende år, og projektet
skydes derfor til et senere tidspunkt.

Parkering i indkørslen
Vi er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at få en parkeringsvagt til at
patruljere ejendommens indgangsparti for at afhjælpe problemet med at folk
parkerer ulovligt i ejendommen indkørsel.

Sag om garageanlæg
Vi har et formøde med vores advokat d. 19/9. Retssagen er sat til 25/10.

Nye vedtægter
SWE vil fremlægge et udkast til nye vedtægter for bestyrelsen til næste
bestyrelsesmøde.

Skift af fjernvarmelevering
Vi er ved at skifte fjernvarme fra damp til vand.
HOFOR vil snart begynde gravearbejdet med at skifte rør og derefter skal vi
skifte varmecentral.
Til skiftet af varmecentralen gør vi brug af vores tekniske rådgiver COWI.
Skiftet kommer stort set til at ske for HOFORs regning, men vi forventer dog
en mindre udgift.

“Teknisk installation” udvalg
I forbindelse med ovenstående sag omkring skift af fjernvarmelevering, har vi
valgt at oprette et “Teknisk installation” udvalg.
Vi håber at beboere med viden på området herigennem vil hjælpe bestyrelsen
med rådgivning.
Udvalget består p.t. af Bo Sørensen og Irene Wittrup.
Hvis man skulle have lyst til at blive en del af udvalget, så send en mail til
vores administrator Rikke på rp@swe.dk

Port
Det firma vi havde ansat til at søge om tilladelser svigtede os desværre og
missede en deadline, så vi har nu startet processen forfra om at søge
kommunen om tilladelse.
Bestyrelsen vil sørge for at holde den nye leverandør bedre i ørerne.

Blomsterkasser
Vi har tidligere diskuteret at sætte blomsterkasser op for at holde biler ude fra
vores grund.
Nu kigger vi som sagt på en løsning med en parkeringsvagt og har derfor sat
indkøb af blomsterkasser på hold indtil det er afklaret.

Uno-X
Vi har givet tilladelse til at Uno-X kan søge tilladelser hos kommunen.
Dette er gjort under forudsætning af at ejerforeningen godkender alle
tegninger før de må begynde noget arbejde.
Vi har ikke hørt mere fra dem.

Nyt bestyrelsesmedlem
Bo Sørensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Suppleant Mikkel Holle er
derfor trådt ind i bestyrelsen i stedet for.

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 21 september.

Diverse
Vi beder beboere undlade at smide cigaretskodder ud fra altaner, da dette
medfører en potentiel brandfare.