Beboerinformation d 24/3-15Beboerinformation d 24/3-15

Kære alle,

Hermed en orientering fra bestyrelsen.

GENERALFORSAMLING
28. april afholdes den årlige generalforsamling i Hong Cheng, så sæt allerede nu X i kalenderen. Indkaldelse vil blive omdelt i brevkasserne i april.
Det har mildt sagt været et hårdt år for især Byggeudvalget, men Bestyrelsen har også haft nok at se til, især de bestyrelsesmedlemmer, der OGSÅ er medlemmer af Byggeudvalget, har været hårdt spændt for.
Vi får brug for nye bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen, det står klart allerede nu.
SÅ DERFOR, kære medlemmer af E/F Østerpark, vil vi opfordre alle, til at overveje om de ikke har lyst til at aftjene deres værnepligt og lægge lidt energi i, at vores ejendom bliver et godt sted at bo.
Vores ejerforening er alles ansvar – og det er til alles bedste, at den fungerer godt. Det påvirker også salgspriserne at ejendommen drives ansvarligt, så derfor er det vigtigt at alle yder deres del. For god ordens skyld skal man have en fuldmagt fra ejeren af lejligheden, hvis man som lejer vil stille op til bestyrelsen.

BYGGESAGEN
Dato for afleveringsforretning er fastsat. I april måned omdeles en skrivelse om facadeprojektet.

FORSIKRINGSANMELDELSER
Der har været en smule forvirring mht. den korrekte fremgangsmåde for anmeldelse af forsikringsskader. Vores administrator har udarbejdet et regelsæt, som er uploadet under menuen, der hedder “Diverse” på vores hjemmeside.

GRAFFITI
Uheldigvis har vi haft uindbudte gæster med skydeklare graffitidåser. Vores nye hvide Steni-plader blev overmalet på både øst- og vestfacaden. Graffiti har længe været et problem på de to hvide mure ud mod Jagtvej. Bestyrelsen har taget kontakt til firmaer der specialiserer sig i fjernelse af graffiti, men har endnu ikke indgået nogen aftaler.

HAVEUDVALGET – RETABLERING AF GRUND
I samarbejde med en landskabsarkitekt, har vi nu fået udarbejdet en plan – et såkaldt skitseprojekt – for vores kommende have. Der bliver tale om et sandt paradis, hvor så mange ønsker som muligt tilgodeses. Der indrettes et grillhjørne med fast grill og store borde i det nørdøstlige hjørne. Vi får en lille oplevelsespark, fortrinsvis til børnene – men voksne har også adgang. På vestsiden af huset anlægges en rosenhave, hvor der bliver plads til stille refleksion.
I det hele taget får vi en meget “grøn” have, med blomstrende buske, klatreplanter, og også en masse stedsegrønt.
Pga. krav til affaldssortering udvides det nuværende aflukke – og der tilbygges et skur til storskrald. Alt dette bliver skjult bag klatreplanter
Vi planlægger montering af et toetagers cykelstativ/skur på nordgavlen.

BRANDFORANSTALTNINGER
I februar udbrød brand i et el-skab i kælderen ved opgang 213, en brand der udviklede en del røg. Uheldigvis kom denne røg ind i nogle lejligheder via ventilationssystemet. Derudover blev nogle reposer slemt tilrøget via affaldsskakten. Bestyrelsen vil kontakte brandvæsenet med henblik på et brandsyn, så vi kan få sikkerhed for at bygningen lever op til brandsikkerhedskravene, og at sikkerheden for beboerne er i orden.
I den forbindelse vil vi gerne henstille til ALLE, om at sørge for de har en RØGALARM, idet det som oftest er røgen der er farligst ved evt. ildebrand.

BEBOERE DER BOR TIL LEJE
Husordenen gælder alle – også lejere. Det er ejerens pligt, at sørge for lejeren er bekendt med hvilker regler der gælder, når man bor til leje i Østerpark. Har ejeren ikke overholdt den pligt, kan lejere finde husorden under menuen “Materiale og vedtægter” på www.osterpark.dk. At man ikke kender reglerne, friholder ikke en for ansvar.

ROTTER I KÆLDEREN – IKKE PÅ LOFTET
Flere beboere har berettet om møder med disse små væsener – og der har ganske rigtigt været et rotteangreb under opsejling. På kommunens anbefaling er foretaget fotoundersøgelse af vores kloakrør, som dog ikke har kastet lys over sagen. Der er dog fundet alternative indgange til bygningen, som er forsøgt stoppet med beton. Dersom nogen ser rotter bedes dette meddelt til Støv og co.

BRUGSVAND
Der er stadig problemer med brugsvandstemperaturen nogle steder i ejendommen. Det har vist sig en større opgave at finde grunden til dette, men arbejdet pågår.

LYS I TRAPPEOPGANGE
Der er indhentet tilbud på ny belysning i opgangene. Uheldigvis kan budgettet fra 2015 ikke bære denne post, da vi har mange ekstra udgifter i forbindelse med facaderenoveringen. Vi håber, at budgettet for 2016 har lidt mere “plads”.

HJEMMESIDEN
Husk at du kan finde mødereferater og meget andet nyttig information på www.osterpark.dk.

VI SES TIL GENERALFORSAMLINGEN 28.4.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Østerpark