Beboerinformation d 4/3-2020

MgO

Som vi tidligere har meldt ud er BNS jo desværre gået konkurs.
Vi har været til møde med vores advokater ifb. med konkursen. Mere info på Generalforsamlingen.
Vi arbejder på nyt udbudsmateriale, så vi kan komme i gang med at få renoveret vores facader igen.

Parkering i indgangen fra Jagtvej

Det er IKKE tilladt at parkere/holde i indgangen.!!!
Vi må vel kunne, på en pæn måde fortælle evt. nye beboere der kommer med flyttelæs mm.
at man gerne må holde lige omkring hjørnet på Uno X´s grund og læsse af.

Cykelparkering

Cykler SKAL parkeres ved/I cykelstativerne bag ved bygningerne.
Bicycles MUST be parked at/in the bicycleracks behind the buildings.

Aflæsning af varme & el

Omkring fjernaflæsning af varme og el, har bestyrelsen modtaget div. tilbud.
Dette vil blive taget op til på generalforsamlingen.

Udsugning/Emhætter

Det er IKKE tilladt at bruge emhætter m/motor.
Vi har forsøgt at afhjælpe nogle af problemerne ved at få sat en ny og kraftigere motor på fællessuget.

Tryghed

Vi arbejder med forskellige modeller på hvordan vi kan føle os trygge på vores ejendom.
Vi ser bl.a. på muligheden med videoovervågning mm.

E-Boks

Vi vil stadig opfordre alle til at tilmelde sig E-Boks…

Generalforsamling

16 april 2020 kl. 18.00

Næste bestyrelsesmøde

5 + 25. marts 2020 kl.16.30