Beboerinformation d 6/11-2017

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling er fastlagt til d. 11. april 2018 kl. 18.00. Indkaldelse og bilag kommer med posten forud for mødet.

Kælderrum
Ved generalforsamlingen 2017 fik bestyrelsen mandat til at skaffe adgang til uregistrerede kælderrum. Det mandat betyder nu, at SWE og STØV går i gang med at sikre sig, at de indleverede oplysninger er korrekte, hvorfor der vil blive lavet oversigter over kælderrummene. Dette sikrer forhåbentlig, at vi får styr på alle vores rum, så alle lejligheder får et kælderrum.

P-anlæg
Der skulle have været hovedforhandling i sagen mod køberen af garageanlægget i slut oktober. Sagen er imidlertid blev omberammet til d. 29.11.17 pga. sygdom.

Status mangelafhjælpning
Cowi har modtaget alle tilbagemeldinger fra de berørte beboere. Bestyrelsen afventer nu Cowis tilbagemelding og oplæg til det videre forløb.

Status syn og skønssager
Foreningens advokat vil snarest muligt tage skridt til at iværksætte en voldgiftssag. Mere info herom, når bestyrelsen har nyt.

Næste bestyrelsesmøde
Året sidste bestyrelsesmøde afholdes d. 6.12.2017 hos SWE.