Beboerinformation d 6/6-2018

MgO Sagen
Vi har nu haft skønsforretning i den del af sagen der omhandler de nedfaldende facadeplader.
Når vi har resultatet af den, kan vi gå i gang med den nærmere planlægning af projektet med at udskifte facaden.
Vi håber at kunne holde en ekstraordinær generalforsamling hvor EFØs medlemmer kan tage stilling til pris og finansiering i 3. kvartal 2018.
Voldgiftssagen er også tæt på at blive startet op.

Skift af fjernvarmelevering
HOFOR har nu skiftet vores fjernvarmelevering fra damp til vand og der har været aflevering.

Reetablering af græsplæne
HOFOR er ved at reetablere vores græsplæne efter skiftet af fjernvarmelevering.
Derfor bedes I venligst ikke betræde græsset.

Renovering af elevatorer og udskiftning af tag
Vi vil først og fremmest slå fast at elevatorerne som de er nu, er 100% sikre.
Renoveringen skyldes de alt for hyppige nedbrud og dermed dyre teknikerbesøg. For ikke at snakke om genen ved at skulle gå op ad trapperne eller endda sidde fast i elevatoren.
Vores kontaktperson hos elevatorfirmaet har været langtidssyg, og projektet er derfor blevet forsinket. Vi vil prøve at få fat i ham snarest eller få en ny kontaktperson.
Dette har også medført at projektet med udskiftning af taget er blevet forsinket, da det hænger sammen med renoveringen af elevatorerne.
Der har været forslag på de sociale medier om at man kunne renovere alle elevatorerne samtidig.
Det er der ikke budget til i 2018, men det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke kan lade sig gøre.
Det vil kræve at pengene kommer et andet sted fra (læs: fælleslån), og det vil kræve en ekstraordinær generalforsamling hvor foreningens medlemmer bliver enige om at det er det vi gør.
Vi vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på §4 i vedtægterne:
“Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæ¬res af mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.”

Elevatorknap 215B 9. sal
Til generalforsamlingen kom det frem at elevatorknappen i 215B 9. sal ikke virker.
Der har åbenbart været et kommunikationsproblem med elevatorselskabet, men vi er nu ved at få elevatorselskabet til at fikse det.

Kælderregistrering
Vi vil snart sende en skrivelse ud hvor vi melder ud hvilket kælderrum vi har registreret for hver enkelt lejlighed. Der vil være detaljer i brevet.

Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 21. juni.